วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สั่งให้นักศึกษานำกระดาษลังมา เพื่อที่จะให้แต่ละคนทำป้ายนิเทศ โดยให้ใช้ความรู้ที่มีอยู่และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเราเอง อาจารย์จะดู ความคิดสร้างสรรค์ ความเรียบร้อย ความปราณีต ความสะอาด และให้นักศึกาทำงานร่วมกัน โดยทุกคนมีความตั้งใจทำงานกันทุกคนต่างคนต่างวางแผนที่จะออกแบบทำป้ายนิเทศของตนเอง ทุกคนมีการแบ่งปันสิ่งของให้กันใช้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

ครั้ง 12 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553

อาจารย์สั่งให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำที่ใส่แป้งโดว์พร้อมอุปกรณ์เล่นกับแป้งโดว์มาส่ง

ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
อาจารย์ให้เตรียมอุปกรณืมาทำแป้งโดว์ กลุ่มของดิฉันได้เตรียมกระทะไฟฟ้าไป และมีส่วนประกอบดังนี้
เกลือ 1/2 ถ้วย

แป้งสาลี 1 ถ้วย

สารส้มป่น 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำ 1 ถ้วย

ทาทาครีม 1 ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำมันมะกอกแทนก็ได้
สีผสมอาหาร

*วิธีทำ*

นำเกลือแป้งสาลีสารส้มป่นผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยเติมนำและน้ำมันมะกอกทีละน้อยคนให้เข้ากันและวใส่สีผสมอาหารจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งไม่ติดภาชนะแล้วนำมานวด นำเก็บใส่ถาชนะให้มิดชิด(ไม่ต้องแช่เย็น)ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553

อาจารย์นัดให้ส่งงาน Pop Up ที่สั่งในอาทิตย์ที่แล้ว 3 ชิ้น และนัดส่งงานที่ยังค้างอยู่อันเก่าทั้งหมด และให้นักศึกษาทำเกมการศึกษาคนละ 1 เกม

ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553

วันนี้อาจารย์นัดนักเรียนเรียนด้วยกันทั้ง 2 กลุ่ม อาจารย์นำเกมการศึกษามามากมายหลายชนิดและได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษา เกมมีหลากหลายแบบ เป็นเกมตัวอย่างในการทำเกมการศึกษา ในเกมแต่ละเกมก็จะมีสาระการเรียนรู้ที่มากมาย

และท้ายชั่วโมงอาจารย์ได้สั่งงานให้ทำ Pop up มา 3 รูปแบบ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการออกแบบของเราเอง

ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

จากที่เข้าอบรมในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อหลากหลายรูปแบบ และก็ได้สอนวิธีทำสื่อด้วยว่าทำอย่างไร อาจารย์มีตัวอย่างสื่อมาให้ดูมากมายหลายชนิด และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้ทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มละหนึ่งชิ้น กลุ่มของดิฉันได้จับคู่ภาพกับเงาพอได้หัวข้อมาแล้วว่าทำอะไรเพื่อนทุกคนในกลุ่มก็ต่างช่วยกันทำงาน และพอถึงท้ายชั่วโมงอาจารย์ได้ให้งานเป็นการบ้านกลับไปทำที่บ้าน (เป็นงานเดี่ยว)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553

*วันนี้อาจารย์ได้ให้ชีทเกมการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับเกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับความหมาย
จุดประสงค์ของเกมการศึกษา
-เพื่อให้เด็กได้รู้จักรูปภาพและความหมาย
คุณค่าของการเล่นเกม
-ฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทย
-ฝึกการสังเกตรูปภาพและความหมาย